Petr Bakla  
 

 

 
 

First movement and variations (2012) for piano solo

commissioned by David Kalhous

- duration 11:30
- premiered on 23 October 2016 by Emanuele Torquati, Exposition of New Music festival, Philharmonic hall, Brno, CZ


EN
First movement and variations shares with the other piano pieces of mine the interest in working with simultaneous progression through dynamically differentiated layers of sound, a fondness for stepwise motion and a reliance on classical piano sound. The work has two parts: the first is based on the major third, which is ‘delimited’ over and over (albeit never entirely in the same fashion) from the outside and inside, and is shown to be both stable and unstable at the same time. In the second part the same interval is melodically set into motion via chromatic shifts. These are true variations, the theme of which, however, is never heard; it is present as an elemental shape in the background, which the individual variations approach, to a greater or lesser extent, nine times.


CZ
First movement and variations sdílí s mými ostatními skladbami pro klavír zájem o práci se simultánním průběhem dynamicky odlišených zvukových vrstev, zálibu ve stupňovitém pohybu a spolehnutí se na klasický klavírní zvuk. Má dvě části. Ta první je vystavěna okolo velké tercie, která je stále znovu (ale nikdy zcela stejně) „vymezována“ zvenku i zevnitř a ukazuje se jako stabilní i labilní zároveň. Ve druhé polovině se pak stejný interval melodicky rozhýbe v chromatických posunech. Jedná se o skutečné variace, jejichž téma ovšem nikdy nezazní, je přítomno jako elementární tvar v pozadí, k němuž se jednotlivé variace devětkrát více či méně přiblíží.