Petr Bakla  
   

 

About

 
  News
Works
CDs
About
Contact

EN
Born in 1980 in Prague, Petr Bakla often employs basic pitch-based material (typically the chromatic and the whole-tone scales) in his compositions. He is interested in constructing situations and structural contexts in which these frugal musical elements can acquire a unique expressiveness and energy. A frequent feature of Bakla's work is a simultaneous course of two musical/sound layers which, although usually markedly differing in dynamics to allow for a sense of "figure and background", are not mutually subordinating - they are of equal importance, their "friction" creating specific tension and ambiguity.

Bakla's music has been performed in Austria, the Czech Republic, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, Armenia, Ukraine and the United States (NYC, Boston, San Diego ao), in many cases commissioned and/or performed by distinguished musicians. Of special importance has been the collaboration with the Ostrava Center for New Music.

Petr Bakla studied music at the Academy of Performing Arts in Prague, took part in several composition courses and workshops home and abroad and was awarded scholarships and residencies. He is self-taught.


CZ
Petr Bakla se narodil v roce 1980 v Praze. Ve svých skladbách často využívá základních, schematizovaných hudebních útvarů, zejména chromatické a celotónové stupnice. Zajímají ho situace a souvislosti, v nichž tento úsporný materiál nabývá zvláštní expresivity a energie. Obvyklým rysem Baklových skladeb je také práce se simultánním průběhem dvou zvukových vrstev, které, ač zpravidla dynamicky výrazně odlišené na způsob "figury a pozadí", nejsou ve vztahu vzájemné podřízenosti – jsou rovnocenně důležité a společně generují specifické napětí a pocit nejednoznačnosti.

Baklovy skladby byly uvedeny v ČR, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, Francii, Polsku, Nizozemí, USA (New York, Boston, San Diego ad.), v Arménii či na Ukrajině, často v podání renomovaných interpretů a na jejich objednávku. Zvláštní důležitost má spolupráce s Ostravským centrem nové hudby.

Petr Bakla studoval na Akademii múzických umění v Praze, zúčastnil se skladatelských kurzů a workshopů doma i v zahraničí, byla mu udělena stipendia a tvůrčí pobyty.
Je samoukem.

Magisterská diplomka K melodickému aspektu soudobé hudby
(jen česky, anglický abstrakt)


Petr Bakla

photo: Karel Šuster